środa, 22 maja 2019
czwartek, 26 maja 2011 15:12   
ANDRZEJ MITAN HONOROWYM OBYWATELEM MIASTA

W czwartek dwudziestego szóstego maja Andrzej Mitan został Honorowym Obywatelem Miasta Pionki.

 

W Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta, podczas, której podjęta została uchwała o przyznaniu Andrzejowi Mitanowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta Pionki. Treść uchwały odczytał przewodniczący Rady Miasta Bohdan Tosza. Radni przyjęli ją jednogłośnie. Zanim jednak przyjęto tę uchwałę Bohdan Tosza na ręce mamy Andrzeja Mitana Pani Wandy Mitan złożył bukiet kwiatów z okazji przypadającego dwudziestego szóstego maja Dnia Matki. Sama uroczystość wręczenia zaszczytnego tytułu dla znanego artysty pochodzącego z Pionek miała tradycyjny przebieg. Po odczytaniu i przyjęciu uchwały została ona wręczona nominowanemu do tytułu Honorowego Obywatela Miasta Pionki.

Od lewej: Wanda Mitan - mama Andrzeja Mitana, Jolanta Sieradzka Chodkowska - wraz z mężem Tomaszem od wielu lat są przyjaciółmi domu Państwa Mitanów, Maria Mitan - żona tragicznie zmarłego Piotra Mitana

- Dziękuję za tak wielki zaszczyt. Nigdy nie zapominałem o mieście, w którym się wychowałem. Pamiętam skąd wyszedłem i gdzie są moje korzenie – mówił Andrzej Mitan. Z kolei Zbigniew Belowski, który był głównym inicjatorem przyznania tego tytułu w swej wypowiedzi wspomniał jak do tego doszło oraz podzielił się z zebranymi swoimi wspomnieniami dotyczącymi nowo nominowanego honorowego obywatela.

- Nie było żadnego problemu z zebraniem wymaganej ilości podpisów, które są konieczne do złożenia wniosku o przyznanie tego tytułu. Sam Andrzej Mitan jest znany praktycznie we wszystkich środowiskach twórczych. Zawsze jednak chodził swoimi ścieżkami artystycznymi – mówił Zbigniew Belowski. Jednocześnie poinformował, że Miejska Biblioteka Publiczna otrzyma w darze książki i katalogi artystyczne, w których swój udział ma Andrzej Mitan. Na uroczystej sesji Rady Miasta obecny był także Tomasz Szwed, który już kilkanaście lat temu został zaliczony w poczet Honorowych Obywateli Miasta Pionki. Dla wszystkich zgromadzonych zaprezentował on krótki występ artystyczny. Także sam nowo nominowany Honorowy Obywatel Miasta Pionki Andrzej Mitan wystąpił przed publicznością w tradycyjnym dla siebie przedstawieniu.

Przewodniczący Rady Miasta Bohdan Tosza oraz Burmistrz Marek Janeczek wręczają uchwałę o nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Pionki

Andrzej Mitan urodził się dwunastego października 1950 roku w Pionkach. Ukończył tu szkołę podstawową i Liceum Ogólnokształcące. Dalszą naukę kontynuował między innymi na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracował w Centrum Klubowym Politechniki Warszawskiej Riviera – Remont, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Centrum Animacji Kultury MKiS. Obecnie pracuje w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu. Odznaczony został między innymi medalem Prezydenta Warszawy IV Wieki Stołeczności Warszawy 2004 oraz Honorowym Odznaczeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Zasłużony dla Kultury Polskiej 2008.

(r.f.)

Andrzej Mitan podczas swego wystąpienia artystycznego

Tomasz Szwed wystąpił z krótkim recitalem

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster