środa, 22 maja 2019
poniedziałek, 11 maja 2015 10:12   
HONOROWI I ZASŁUŻONY

W pięknie odrestaurowanym „Kasynie” odbyła się uroczystość nadania tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Pionki” i „Zasłużony dla Miasta Pionki”.

 

W piątek ósmego maja w Centrum Aktywności Lokalnej odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta w trakcie, której wręczono tytuły „Honorowy Obywatel Miasta Pionki” oraz „Zasłużony dla Miasta Pionki”.

Honorowym Obywatelem Miasta Pionki został generał dywizji Leszek Soczewica i nadbrygadier Gustaw Mikołajczyk. Zasłużonym dla Miasta Pionki został Stanisław Alfred Traczyk.

 

- Prawdę mówiąc na to wyróżnienie czekałem kilka lat i nie spodziewałem się już, że pod koniec mojego długiego życia zostanę zaliczony w poczet „Zasłużonych dla Miasta Pionki” – mówił tuż po uhonorowaniu wyraźnie wzruszony Zasłużony dla Miasta Pionki Stanisław Alfred Traczyk.

Stanisław Alfred Traczyk urodził się w 1935 roku w Tadeuszowie. W przemyśle chemicznym przepracował czterdzieści lat. Przez wiele lat współpracował z lokalnymi radomskimi gazetami. W latach 1954 – 1955 był inwigilowany przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego z powodu „szkalowania Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i socjalistycznej rzeczywistości”. W 1969 roku zajął drugie miejsce w wewnątrzzakładowym plebiscycie na najlepszego wychowawcę młodzieży. Nigdy nie należał do żadnej partii politycznej. Jako korespondent napisał około 150 artykułów. W latach 2008 i 2013 był nominowany do Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. W 1995 roku ukazała się jego pierwsza książka – „Pionki i okolice”. Później był między innymi jednym z inicjatorów czterotomowych „Szkiców z dziejów Pionek”. W 2000 roku na rynku wydawniczym ukazała się jego publikacja „Vademecum pielgrzymujących na Jasną Górę”. W tym samym roku „Kochanowscy i Czarnolas”. Cztery lata później w 2004 roku „Sanktuarium Maryjne w Wysokim Kole”. W 2008 roku „Pionki i pobliskie tereny”. Także w 2008 roku do rąk Czytelników trafiły książki: „Od młynów do prochowni” oraz „Fraszki frywolne i inne”.

- Nie jestem rodowitym mieszkańcem Pionek. Dlatego jestem tym bardziej wzruszony, że lokalna społeczność doceniła moją działalność na rzecz Pionek i uhonorowała mnie tym zaszczytnym wyróżnieniem. W Pionkach mieszkam od dwudziestu dwóch lat. Tu spotkałem znakomitych ludzi, którzy nauczyli mnie, co to znaczy pomagać innym. W tym szczególnym momencie bardzo dziękuję mojej żonie, które przez te wszystkie lata trwa przy mnie – mówił z kolei Honorowy Obywatel Miasta Pionki nadbrygadier Gustaw Mikołajczyk.

Nadbrygadier Gustaw Mikołajczyk urodził się w Kielcach, od lat mieszka jednak w Pionkach. Z Państwową Strażą Pożarną związany jest od 1981 r. W 1988 r. skończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej, uzyskując dyplom magistra inżyniera pożarnictwa. Na początku pracy zawodowej pracował w Kozienicach, następnie w Pionkach. Był m.in. zastępcą komendanta straży pożarnej w Zakładach Tworzyw Sztucznych "Pronit" w Pionkach, pełnił służbę w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach, a od 1998 r. był Komendantem Ośrodka Szkolenia PSP w Pionkach. W 2001 r. został powołany na stanowisko komendanta miejskiego PSP w Radomiu. We wrześniu 2009 r. objął stanowisko Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Czwartego maja 2011 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie Prezydent RP Bronisław Komorowski awansował go do stopnia nadbrygadiera. W styczniu 2015 r. nadbrygadier Gustaw Mikołajczyk został powołany na stanowisko zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

- Większość mojego zawodowego żołnierskiego życia spędziłem w służbie zagranicznej. Zawsze jednak z radością wracam do Pionek, gdzie zaczęła się moja życiowa droga. Tu mieszkają moi rodzice i tu mam przyjaciół. Po prostu ciągnie mnie do mojego miasta – mówił w krótkim okolicznościowym przemówieniu Honorowy Obywatel Miasta Pionki generał dywizji Leszek Soczewica.

Generał dywizji Leszek Soczewica urodził się w 1960 roku w Pionkach. Podstawową edukację szkolną pobierał w dawnej Szkole Podstawowej nr 4, która wówczas nosiła imię Generała Karola Świerczewskiego „Waltera”. Dalszą naukę kontynuował w pionkowskim Liceum Ogólnokształcącym. W roku 1984 ukończył Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej – specjalność Systemy Komputerowe - profilowaną przez Instytut Teleinformatyki i Automatyki. Temat pracy dyplomowej: „Komputer sterowany strumieniem danych”. W 1985 roku był inżynierem w ówczesnej Pierwszej Brygadzie Obrony Powietrznej Kraju. Następnie przez cztery lata do 1990 roku był inżynierem w Wojskowym Instytucie Informatyki. Przez kolejne dwa lata do 1991 roku był oficerem Oddziału Wojskowych Spraw Zagranicznych Sztabu Głównego Wojska Polskiego. W 1994 roku ukończył Podyplomową Szkołę Marynarki Wojennej w Monterey (USA). W latach 1995-98 pracował w Departamencie Wojskowych Spraw Zagranicznych, gdzie pełnił funkcję najpierw starszego specjalisty oddziału rokowań i budowy środków zaufania instytutów europejskich Biura Kontroli Zbrojeń i Misji Międzynarodowych, a następnie, w latach 1996-98, szefa Oddziału Protokołu Dyplomatycznego. W latach 1999-2002 był attache obrony, wojskowym, morskim i lotniczym przy Ambasadzie RP w Republice Portugalii. W 2003 roku został zastępcą dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej. Studia Strategiczne w Akademii Obrony NATO w Rzymie ukończył w 2004 roku. Następnie służył w Sztabie Generalnym WP, na stanowisku szefa Zarządu Planowania Strategicznego. Pełnił obowiązki dyrektora Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej. W 2006 roku z rąk Prezydenta Lecha Kaczyńskiego otrzymał awans na generała brygady. Od 2007 do 2011 był attache obrony, wojskowym, morskim i lotniczym przy Ambasadzie RP w Stanach Zjednoczonych. Pierwszego marca 2012 roku został szefem Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych P2 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W sierpniu 2013 roku otrzymał kolejny awans. Prezydent RP Bronisław Komorowski awansował go na generała dywizji. W sierpniu 2014 roku już po przejściu do cywila dostał nominację na podsekretarza stanu w randze wiceministra w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

 

- Taka uroczystość jak dziś najzwyczajniej po ludzku cieszy. To my, lokalna społeczność jesteśmy zaszczyceni, że tak zacne i szanowane osoby zechciały przyjąć te wyróżnienia. Dziękujemy, że jesteście z nami – podsumował uroczystość burmistrz miasta Romuald Zawodnik.

(r.f.)

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster