sobota, 21 kwietnia 2018
poniedziałek, 14 maja 2012 11:09   
SPEŁNIAJĄ SWOJE MARZENIA

Czternastego maja w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się VIII Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Radomskiej.

 

Choć na co dzień borykają się z wieloma problemami, tak jak inni rozwijają swoje artystyczne zdolności. Niepełnosprawni z naszego regionu wzięli udział w VIII Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Radomskiej. Impreza organizowana jest od 2005 roku. Wykonawcy to mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej, uczestnicy Środowiskowych Domów Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej - osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Przegląd jest dla nich jedną z nielicznych, a często jedyną możliwością twórczej ekspresji i ważną formą terapii. Prezentowane programy są różnorodne: widowiska folklorystyczne, występy muzyczne, programy estradowe i teatralne, montaże słowno-muzyczne.

Tegoroczny przegląd odbywał się pod hasłem „To możliwość spełniania marzeń sprawia, że życie jest takie piękne”. Organizatorem artystycznych spotkań „sprawnych inaczej” jest Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Radomskiej Oddział w Pionkach oraz Miejski Ośrodek Kultury.

Od lewej: Bożena Nakonieczna, ksiądz Paweł Paweł Marczak, Maria Solecka, Marek Janeczek

- Każdy ma swoje marzenia. Jedni marzą, aby wejść na szczyt ośmiotysięcznika a inni marzą, aby spokojnie pójść do szkoły. Tu na tej gościnnej scenie Miejskiego Ośrodka Kultury niepełnosprawni z regionu radomskiego spełniają swoje marzenia. Występy przed tak liczną publicznością to ich artystyczny szczyt, to ich „ośmiotysięcznik” – mówiła do licznie zgromadzonej publiczności prezes Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Radomskiej Oddział w Pionkach Maria Solecka.

Na tegoroczny ósmy już przegląd przyjechali przedstawiciele z trzynastu placówek i ośrodków szkolno wychowawczych. W sumie wzięło udział ponad stu pięćdziesięciu uczestników, którzy zaprezentowali bardzo różny program artystyczny. Reprezentowali takie ośrodki jak: Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Pionkach, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pionkach „Klasa życia”, Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Polskim Związku Głuchych w Radomiu „Leśniczówka”, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Pionkach – klasy integracyjne, Dom Pomocy Społecznej w Wierzbicy, Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Nadzieja” z Radomia, Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomiu, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pionkach, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej, Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Radomskiej Oddział w Pionkach, TPD Pionki oraz Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Pionkach.

"Królewna Śnieżka" teatru "Pralnia" to bardzo widowiskowe przedstawienie.

Jako pierwszy na scenie bardzo licznie zgromadzonej publiczności (zabrakło miejsc siedzących) zaprezentował się dobrze znany nie tylko w lokalnym środowisku teatr „Pralnia” z Środowiskowego Domu Samopomocy w Pionkach. Od lat prowadzi go Paweł Sulima. Tym razem pionkowscy niepełnosprawni artyści przedstawili zupełnie nową sztukę „Królewna Śnieżka”. Jak zwykle wystąpili w pięknych rekwizytach przy wspaniale dobranej muzyce. Tym razem głównym muzycznym motywem przewodnim było dzieło grupy The Beatles „ Ob-La-Di, Ob-La-Da”. Z kolei w klimaty czysto sportowe związane z Euro 2012 wprowadzili aktorzy z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 „Klasa Życia”. Było to barwne przedstawienie nawiązujące do największego w tym roku piłkarskiego wydarzenia w Europie.

W klimaty Euro 2012 wprowadziła Klasa Życia z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2

Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych jest dobrą okazją do stworzenia wśród uczestników imprezy klimatu wzajemnej akceptacji i zrozumienia. To także odpowiedni moment, aby pokazać dokonania instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Przegląd to także doskonała okazja, aby pokazać człowiekowi niepełnosprawnemu jego wartości jako twórcy kultury. I z pewnością już od kilku lat dzięki KSN Diecezji Radomskiej Oddział w Pionkach wszystkie te cele i założenia są realizowane. Tegoroczną imprezę prowadziła Anna Lipska. Wśród gości obecny był między innymi burmistrz Marek Janeczek, przewodniczący Rady Miasta Bohdan Tosza, radny powiatu Jan Siek, radny Rady Miasta Dariusz Dolega.

- Dzięki wspaniałym aktorom ta sala ponownie napełni się artystycznym powietrzem – mówiła z kolei dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Bożena Nakonieczna.

ROMAN FIDO

Na widowni zabrakło miejsc siedzących

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster