czwartek, 21 lutego 2019
piątek, 09 lutego 2018 15:47   
POWOŁANIE NOWEJ SPÓŁKI KOMUNALNEJ

W piątego dziewiątego lutego podpisany został akt notarialny powołujący spółkę Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

 

Wkrótce zakład budżetowy Miejski Zakładu Usług Komunalnych przejdzie do historii. Zostanie, bowiem przekształcony w spółkę prawa handlowego MZUK Sp. z o.o. Sama nazwa spółki także wkrótce się zmieni.

Miejski Zakład Usług Komunalnych jako zakład budżetowy powoli przechodzi do historii. W piątek dziewiątego lutego w naszym mieście nastąpiła poważna zmiana w sferze gospodarowania mieniem gminnym. Powołana została, bowiem spółka Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z. o.o. chociaż sama nazwa nowego podmiotu gospodarczego wkrótce także się zmieni.

Stosowny akt notarialny został podpisany w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Pionki w obecności Notariusza Pani Anny Wikłacz. Ze strony pionkowskiego samorządu dokument podpisał Burmistrz Miasta Romuald Zawodnik oraz Skarbnik Miasta Beata Pietrus.

- Wszyscy wierzymy, że nowa spółka bardziej efektywnie będzie wykonywała swoje zadania. Wszyscy mieszkańcy powinni odczuć wyraźną poprawę w obszarze działalności przewidzianej dla spółki – mówił podczas podpisani aktu notarialnego Burmistrz Miasta Romuald Zawodnik.

Oczywiście Miejski Zakład Usług Komunalnych jako podmiot prawa handlowego nie zacznie funkcjonować tuż po podpisaniu notarialnych dokumentów. Otwarcie nowej spółki należy ponadto zgłosić jeszcze w kilku urzędach. Między innymi w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz w Urzędzie Skarbowym. Spółkę czeka jeszcze zmiana nazwy. Z dotychczasowej Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. zmieni się na EkoPionki Sp. z o.o.

- Chyba wszyscy czują taką potrzebę, aby wraz ze zmianą struktury organizacyjnej zdecydowanie odciąć się od dotychczasowej, nie zawsze efektywnej działalności. Na początek zmieniona zostanie nazwa, która już w swej treści nawiązuje do ekologii i działania na rzecz środowiska – mówił dalej Romuald Zawodnik.

- Mam nadzieję, że już wkrótce spółka EkoPionki będzie chlubą naszego miasta – mówiła rekomendowana na stanowisko prezesa po wcześniejszym wygraniu konkursu Małgorzata Cieciura.

Pozytywnie o nowej inicjatywie wypowiedział się również obecny podczas podpisywania aktu notarialnego Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kazimierz Myśliwiec.

- Cieszę się, że powstała ta spółka. Na pewno powinna poprawić się jakość obsługi mieszkańców i samego miasta. Poprawę powinni odczuć również sami pracownicy nowej spółki – mówił Kazimierz Myśliwiec.

Jednocześnie tego samego dnia odbyło się wręczenie nominacji na członków Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. Przewodniczącym trzyosobowej rady został Ryszard Fałek, wiceprzewodniczącym Krzysztof Kowal a członkiem rady Sebastian Gomuła.

- Niewątpliwie powołanie nowej spółki prawa handlowego działającej w tak newralgicznych i strategicznych dziedzinach funkcjonowania miasta to duże wyzwania. Jednocześnie wiemy, że aby spółka mogła efektywnie funkcjonować to musi być aktywna nie tylko na miejscowym rynku – mówił Przewodniczący Rady Nadzorczej Ryszard Fałek.

Jeżeli wszystkie procedury zostaną spełnione to nowa spółka już jako EkoPionki Sp. z o.o. powinna rozpocząć swą działalność pod koniec marca tego roku. Kapitał zakładowy spółki wynosi ponad dwa miliony sześćset tysięcy złotych – 2 621 000 zł.

(r.f.)

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster