czwartek, 13 grudnia 2018
czwartek, 07 grudnia 2017 12:10   
KARETKA BEZ LEKARZA – TO NIENORMALNE

Szykują się zmiany w systemie ratownictwa medycznego. Niestety kolejny raz będą mocno niekorzystne dla naszego miasta. Wraca koszmar, którzy przeżywaliśmy już kilka lat temu.

 

 

Zamiast specjalistycznej karetki z lekarzem tylko zespół podstawowy z ratownikiem medycznym – takie mocno niekorzystne zmiany szykują się w systemie ratownictwa medycznego, które bezpośrednio dotyczą naszego miasta.

„TO NIENORMALNE” – pisaliśmy w 2010 roku o ówczesnych propozycjach, które dotyczyły zmian w systemie ratownictwa medycznego, czyli pogotowia ratunkowego. Niestety wszystko na to wskazuje, że ten koszmar powraca.

W 2010 roku opracowano zmiany, które w efekcie doprowadziły między innymi do likwidacji pogotowia w Pionkach i utworzenia jednego centrum dyspozytorskiego w Radomiu. Oprócz tego w naszym mieście zamiast trzech karetek wyjazdowych pozostała tylko jedna specjalistyczna z lekarzem a jedna podstawowa została przeniesiona do Jedlni Letnisko, która zresztą w ostatnim czasie została również przebazowana do jeszcze bardziej odległego Gozdu.

Przypomnijmy: - Przede wszystkim taka „restrukturyzacja” zakłada, że w naszym mieście faktycznie zostanie zlikwidowane pogotowie. Osoba, która będzie chciała przyjazdu karetki nie połączy się z centrum w Pionkach, lecz w Radomiu. Ci z kolei przekażą tę informację do karetki specjalistycznej, która prawdopodobnie będzie stacjonowała w Pionkach lub zdecydują o wysłaniu zespołu podstawowego z Jedlni Letnisko. Gdy jednak karetka typu „R” będzie w Pionkach zajęta tak jak i podstawowa w Jedlni to możemy się spodziewać, że pogotowie wysłane zostanie do nas ze Skaryszewa – pisaliśmy w lipcu 2010 roku. Odbyło się wówczas wiele spotkań w sprawie proponowanych zmian w systemie ratownictwa medycznego, ale kontrowersyjny dla lokalnych społeczności projekt został wprowadzony.

W każdym razie przez kilka lat – systemem ten zaczął funkcjonować od pierwszego stycznia 2011 roku w naszym mieście była jedna karetka specjalistyczna z lekarzem. Niestety obecnie proponowane zmiany w systemie ratownictwa medycznego mogą spowodować, że zamiast lekarza w karetce będzie tylko ratownik medyczny. Tym samym z mapy naszego miasta zniknie karetka specjalistyczna a pozostanie tylko podstawowa.

Jednocześnie również w 2011 roku, o czym niewiele osób pamięta wprowadzone zostały zmiany w obsadzie karetek. Z czterech osób w karetkach typu „S” - lekarz, dwóch ratowników i kierowca do trzech - lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny. W karetkach typu „P” załoga składała się, z co najmniej dwóch osób bez lekarza. W przypadku, gdy, żaden z innych członków zespołu nie ma uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, trzecią osobą w zespole mógł być kierowca.

Ale i to wkrótce ma się zmienić. Jak, bowiem czytamy w jednej z opinii do nowelizacji ustawy o systemie ratownictwa projekt zakłada przebudowę powyższego systemu w ten sposób, że zespoły specjalistyczne zostaną przekształcone w podstawowe, a ich skład zostanie zwiększony do trzech osób. W rezultacie projekt zakłada powołanie następujących zespołów: podstawowego zespołu ratownictwa medycznego, w skład, których wchodzą trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, będące ratownikiem medycznym lub pielęgniarką systemu, z których co najmniej jedna posiada ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego a także motocyklowe zespoły ratownictwa medycznego funkcjonujące w okresie od 1 maja do 30 września i nie dłużej niż 12 godzin na dobę.

- Proponowane zmiany to jakiś absurd. To po prostu nienormalne – tak wprost mówi o możliwych zmianach w systemie ratownictwa medycznego Burmistrz Miasta Romuald Zawodnik. Burmistrz podkreśla jednocześnie, że Pionki w dalszym ciągu są tak zwanym „czerwonym” punktem na mapie zagrożeń, gdzie występuje duże ryzyko wystąpienia poważnej awarii. Na swoim terenie mamy dwa duże zakłady o charakterze chemiczno zbrojeniowym – „Mesko” S.A. Oddział w Pionkach oraz „Soudal”.

- Mało tego – mówi dalej Romuald Zawodnik – Może się, bowiem okazać, że za jakiś czas na przykład za kilka miesięcy zostanie nam zabrana również karetka podstawowa, bądź będzie stacjonowała w Pionkach tylko przez kilka godzin gdyż jakieś dane statystyczne pokażą, że jest mało wykorzystywana – podkreśla Burmistrz Miasta.

Zmiany w systemie ratownictwa medycznego, które zostały wprowadzone w 2011 roku koordynował i nadzorował ówczesny wojewoda Jacek Kozłowski. Teraz te nowe proponowane zmiany, jako przedstawiciel rządu firmuje wojewoda Zdzisław Sipiera.

Poniżej przedstawiamy pismo Burmistrza Miasta Pionki Romualda Zawodnika do Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery.

ROMAN FIDO

PS: Foto - ilustracja.

 

Wojewoda Mazowiecki

Pan Zdzisław Siepiera

 

dot.: planowanych zmian w organizacji ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym 14/03 Radom - miejsce wyczekiwania Pionki

W związku z planowanymi zmianami w organizacji ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym 14/03 Radom – miejsce wyczekiwania Pionki, zwracam się z uprzejmą prośbą o ponowne przeanalizowanie projektowanych zmian, uwzględniając poniższe argumenty:

1. Miasto Pionki jest jednym z niewielu punktów na mapie województwa mazowieckiego w wykazie zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Jesteśmy w trakcie usuwania zalegających po byłym Pronicie kilkuset ton nitrocelulozy – potencjalnie niebezpiecznego na wielką skalę zagrożenia wybuchem.

W takiej sytuacji względy bezpieczeństwa i elementarnego rozsądku uzasadniają stacjonowanie w mieście specjalistycznego Zespołu Ratownictwa Medycznego.

2. Dodatkowo należy wskazać, że miasto posiada ponad dwukrotnie większą niż gdzie indziej populację seniorów – ludzi mieszkających samotnie, gdy dzieci i wnuki w wyniku potężnego bezrobocia w latach minionych „za chlebem” musiały wyjechać z miasta. Możliwość uzyskania bezpośrednio od zespołu ratowniczego nie tylko natychmiastowej pomocy lekarskiej, ale również wskazań i recept jest tutaj tym bardziej pożądana.

3. Nie jest mi znane statystyczne obciążenie Zespołu Ratownictwa Medycznego, dlatego trudno jest mi ocenić zasadność dodatkowego zespołu dziennego. Wydaje się jednak, że jest to stan przejściowy dla uspokojenia społeczeństwa likwidacją specjalistycznego ZRM po to, by za rok, znieść ten zespół w oparciu o statystyki niskiej intensywności wykorzystania zespołu.

Podstawowy zespół nie jest w Pionkach prawdopodobnie tak niezbędny jak wysoce niezbędne jest wyczekiwanie tu w gotowości specjalistycznego Zespołu Ratownictwa Medycznego.

Uprzejmie proszę, więc o ponowne przeanalizowanie planów i pozostawienie w Pionkach specjalistycznego ZRM.

Burmistrz Miasta Pionki

Romuald Zawodnik

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster