czwartek, 13 grudnia 2018
wtorek, 05 grudnia 2017 13:24   
DZIEŃ PATRONKI MIASTA

Od dziesięciu lat naszemu miastu patronuje Św. Barbara. Również dziesięć lat temu Pionki otrzymały sztandar. W poniedziałek czwartego grudnia odbyły się okolicznościowe uroczystości rocznicowe. Przekazane zostały również insygnia władzy samorządowej.

 

 

Przez cały dzień czwartego grudnia w naszym mieście trwały uroczystości 10. Rocznicy Sztandaru Miasta Pionki i obwołania Świętej Barbary Patronką Miasta.

Patron to święty, albo błogosławiony, a więc ktoś, kto jest w niebie blisko Pana Boga. Patron to święty przyjaciel w niebie. Nie tylko poszczególni ludzie mają swoich patronów. Również różne grupy społeczne i zawodowe cieszą się ich opieką. Swoich patronów mają diecezje i miasta. Swoją patronkę ma również i nasze miasto Pionki. Od dziesięciu lat opiekuje się nami Święta Barbara.

Z tej okazji oraz w dziesiątą rocznicę sztandaru w całym mieście czwartego grudnia odbyły się różne uroczystości okolicznościowe. Świętowania rozpoczęło się na Ogródku Jordanowskim.

- Zgromadziliśmy się tu, aby świętować dziesięciolecie Sztandaru Miasta Pionki oraz dziesięciolecie obwołania Św. Barbary Patronką Miasta Pionki. Święta Barbara była osobą młodą, która broniła wiary chrześcijańskiej – mówił Burmistrz Miasta Romuald Zawodnik. Również ksiądz dziekan Stanisław Bujnowski przypomniał ogólne wydarzenia z życia świętej.

- Nie chciała oddawać czci różnym pogańskim bożkom. Wybrała wiarę w Jedynego Boga i za to została najpierw torturowana a później stracona – mówił ksiądz dziekan Stanisław Bujnowski.

Święta Barbara wywodziła się z pogańskiej rodziny z Heliopolis. Ojciec (Dioskuros) wysłał ją na naukę do Nikomedii. Tam zetknęła się z chrześcijaństwem. Gdy Dioskuros dowiedział się, że Barbara została chrześcijanką, chciał ją zmusić do wyparcia się wiary. Gdy to nie poskutkowało, doniósł na nią. Została uwięziona w wieży, gdzie miał przed śmiercią objawić się jej anioł z kielichem i hostią. Ścięta mieczem prawdopodobnie około roku 305 w Nikomedii lub Heliopolis, podczas prześladowań za panowania cesarza Maksymiana. Św. Barbara należy do 14 Świętych Orędowników, którzy czuwali nad chrześcijanami prosząc ich o pomoc.

 

Również na Ogródku Jordanowskim zaprezentowana została krótka inscenizacja artystyczna opowiadająca o życiu naszej patronki. Wystąpili w niej uczestnicy grupy KLiK z Miejskiej Biblioteki Publicznej, która działa pod kierunkiem Agaty Chmielewskiej a także Jerzy Furga – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej, Michał Molenda z Urzędu Miasta oraz Janusz Głowacki z Miejskiego Ośrodka Kultury. Muzykę skomponował Janusz Górski. Krótkie, wręcz skondensowane przedstawienie z życia Św. Barbary w swej wizualnej przestrzeni na pewno wywarło nie tylko duże wrażenie ze względu na sugestywną grę aktorów, ale było również autentycznym powrotem do czasów pierwszych chrześcijan i ich męczeństwa za wiarę.

 

Następnie zgromadzenie z terenu Ogródka Jordanowskiego w uroczystym pochodzie udali się do kościoła dekanalnego pod wezwaniem Św. Barbary, gdzie odprawiona została Msza Święta. Głównym celebransem był Kanclerz Kurii Diecezji Radomskiej ksiądz prałat Edward Poniewierski.

- Nawet, gdy w pierwszych dniach wojny na kościół spadła bomba to figurka Świętej Barbary pozostała nienaruszona – mówił między innymi podczas homilii ksiądz Edward Poniewierski. W przemówieniu do wiernych przypomniał historię parafii a jednocześnie i naszego miasta, która nierozerwalnie łączy się z budową w ówczesnym Zagożdżonie Państwowej Wytwórni Prochu i Materiałów Kruszących.

- Gdy w 1922 roku podjęto decyzję o budowie wytwórni prochu mała osada Zagożdżon zaczęła szybko się rozrastać. Przybywało pracowników, ale i wiernych kościoła. Wszyscy wiedzieli, że praca przy produkcji materiałów wybuchowych jest bardzo niebezpieczna. Gdy zdecydowano o budowie kościoła postanowiono, że patronką zostanie Święta Barbara. Czwartego grudnia 1933 roku do tutejszego kościoła uroczyście wniesiono Święty Sakrament. Po latach oczekiwań mieszkańcy mieli w końcu swój kościół – mówił dalej podczas homilii ksiądz Edward Poniewierski.

Kolejne uroczystości związane z Patronką Miasta i 10. Rocznicą Sztandaru Miasta Pionki odbyły się w Centrum Aktywności Lokalnej. Tam przekazano insygnia władzy – srebrne i złote łańcuchy ufundowane przez fundatorów.

 

W tradycji samorządowej Łańcuch Burmistrza Miasta i Łańcuch Przewodniczącego Rady Miasta jest materialnym atrybutem najwyższego przedstawiciela organu wykonawczego i uchwałodawczego gminy - o statusie miejskim, podkreśleniem funkcji pełnionej przez osobę sprawującą tą godność.

- Dziesięć lat temu miasto otrzymało swój sztandar. Zawsze jest to jeden symboli miasta. Teraz otrzymujemy łańcuchy, jako oznaki władzy samorządowej – mówił podczas ceremonii Burmistrz Miasta Romuald Zawodnik.

Łańcuchy – insygnia zostały zaprojektowane przez heraldyka Lecha Karczewskiego a następnie pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Heraldyczną i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Główną ozdobą i klejnotem łańcucha jest herb miasta wyrażający w swoim symbolu wspólnotę i godność mieszkańców miasta Pionki.

Fundatorami łańcuchów byli: „Agraimpex”, Marek Baran „Marcbud”, Adam Droń AMD, Zakłady Chemiczne „Bochem”, Hotel „Imperium”, Information Brokers, Krzysztof Kowalski P.P.H. „Kosiek”, Teodor Królikowski, Irena i Ryszard Nalewajko, PWKC Sp z o.o., QFG Sp z o.o., Rajmund Szewczyk, Iwona i Sylwester Trzos oraz Krzysztof Wach.

 

Po tej uroczystości odprawiona została kolejna Msza Święta, której przewodniczył Ksiądz Biskup Henryk Tomasik.

- Święta Barbara to męczennica, która oddała życie w obronie wiary. To osoba charyzmatyczna i wzór do naśladowania dla nas wszystkich – mówił między innymi w homilii Ksiądz Biskup Edward Tomasik.

(r.f.)

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster