środa, 22 sierpnia 2018
piątek, 15 września 2017 14:59   
GRUBE MILIONY NA STAW

Pionkowski samorząd pozyskał ponad cztery i pół miliona złotych z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenów nad Stawem Górnym.

 

Zbiornik naturalistyczny, splashpark, remont i przebudowa istniejących budynków, czy też nowe i zróżnicowane elementy zielonej architektury – to tylko niektóre założenia związane z planowaną modernizacją Stawu Górnego. Na ten cel pionkowski samorząd pozyskał grube miliony.

W tej kadencji samorządu pionkowski ośrodek rekreacyjno wypoczynkowy Staw Górny przechodzi gruntowne przeobrażenia. Sygnałem zmian było zamontowanie wakeparku, który cieszy się dużym zainteresowaniem. Wybudowano plac zabaw dla dzieci a także pływające pomosty. Zakupiono również waterball, czyli wodne kule oraz bubble football.

W tym roku przybyły kolejne atrakcje. Zamontowana została nowa siłownia zewnętrzna a także tężnia solna. Podczas tegorocznej modernizacji nie zapomniano również o współczesnych nowinkach technicznych. Zainstalowano, bowiem tak zwaną „zielona ładowarka”. Przy jej pomocy można naładować baterie swojego smartfona, czy laptopa. Urządzenie to nic innego jak system działający za pomocą paneli fotowoltaicznych przetwarzający promienie słoneczne na bezpłatną energię. Zbudowane zostały również boiska do sportów plażowych.

Wszystko to sprawiło, że w krótkim okresie czasu pionkowski Staw Górny stał się popularnym miejscem do rekreacji i wypoczynku. Z ośrodka korzystają nie tylko mieszkańcy naszego miasta, ale również i sąsiednich miejscowości. Staw Górny zmienił swoje oblicze.

Na tym jednak nie kończą się plany i realistyczne zamierzenia związane z dalszą modernizacją ośrodka. Już wkrótce przybędą kolejne atrakcje. Pionkowski samorząd pozyskał, bowiem ze źródeł zewnętrznych potężne pieniądze na realizację dalszych prac.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 na projekt „Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno gospodarcze” uzyskaliśmy ponad cztery i pół miliona złotych – 4 522 923, 50 zł przy całkowitej wartości projektu przekraczającej trochę ponad sześć milionów złotych – 6 045 104, 38 zł. Z własnych środków pionkowski samorząd dołoży, więc trochę ponad półtora miliona złotych – 1 522 180, 88 zł.

Na co zostaną przeznaczone tak duże pieniądze? Program zmian jest bardzo obszerny i obejmuje wiele aspektów począwszy od modernizacji istniejących tam budynków aż po zmianę krajobrazu i architektury zielonej.

I tak w ramach projektu zmodernizowane i przebudowane zostaną dwa budynki. Pierwszy, który znajduje się tuż przy ulicy a drugi, w którym prowadzony jest Klub Żeglarski. W pierwszym budynku w ramach przebudowy powstaną pomieszczenia pełniące funkcje zaplecza dla ośrodka, gdzie znajdować się będą sanitariaty, przebieralnie z natryskami, pomieszczenia socjalne ratowników oraz pomieszczenia gospodarcze. W budynku będą również znajdować się pomieszczenia dla organizacji pozarządowej – podmiotu ekonomii społecznej. Budynek zaadoptowany zostanie, więc jako miejsce spotkań dla mieszkańców, gdzie będą organizowane szkolenia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W kolejnym budynku prowadzony będzie Klub Żeglarza, ale również prowadzone będą szkolenia dla mieszkańców. Obiekt będzie stanowił otwartą strefę społeczno kulturalną. Znajdzie się tam między innymi miejsce do organizacji warsztatów oraz targów lokalnego rzemiosła. W ramach tych działań zakupiona zostanie także łódź do prowadzenia szkoleń żeglarskich.

Gruntowne zmiany związane są również z infrastrukturą wodą oraz architektura zieloną. Projekt przewiduje nowe zagospodarowanie terenu na cele edukacyjne oraz rekreacyjno wypoczynkowe o charakterze wodnym.

Głównym elementem jest zupełnie nowy układ wodny. W skład tego zespołu wchodzi zbiornik naturalistyczny, splashpark oraz brodzik dla najmłodszych. I tak zbiornik naturalistyczny to obiekt o charakterze krajobrazowo edukacyjnym o planowanej powierzchni ponad czterystu metrów kwadratowych – 443 m2. Powstaną tam roślinne siedliska wodne wraz z systemem oczyszczania biologicznego, turbinami i filtrami a także system zabawek o funkcji edukacyjnej i poznawczej. Będzie tam między innymi zestaw do zabawy z wodą, gdzie woda kaskadowo przemieszcza się z poziomu wyższego do niższego. W skład tego zestawu wchodzi młyn wodny, pompa ręczna oraz tor z przeszkodami i spirala wodna.

Splashpark o powierzchni ponad stu metrów kwadratowych – 125 m2 to system urządzeń o przeznaczeniu rekreacyjnym. Znajdziemy tu między innymi komplet dysz „tunel”, „parasol” oraz pompę ręczną.

Kolejny system wodny, czyli brodzik, to miejsce dla naszych najmłodszych o powierzchni nieco ponad stu metrów kwadratowych – 103 m2. Wykonany zostanie z betonu i będzie pokryty płytkami ceramicznymi, które w części użytkowej będą antypoślizgowe.

Oprócz tego gruntownej zmianie ulegnie mała architektura oraz miejsca zielone. Zamontowane zostanę między i innymi nowe latarnie parkowe, trzynaście sztuk ławek z oparciem oraz mostek nad układem wodnym. Ponadto koncepcja terenów zielonych zakłada wprowadzenie nowych nasadzeń o charakterze naturalistycznym, wzbogacających i różnicujących obecnie występujące na terenie ubogie zbiorowiska roślinne. Teraz będą to nowe nasadzenia wielopiętrowe z roślin o zróżnicowanej sile wzrostu i porze kwitnienia. Nie zabraknie również alejek i miejsc spacerowych.

Wszystko, więc na to wskazuje, że już w najbliższym czasie nasz pionkowski Staw Górny zostanie gruntownie odmieniony z korzyścią nie tylko dla lokalnej społeczności. Staw Górny już teraz jest popularnym miejscem wypoczynku i rekreacji a po zrealizowaniu kolejnej modernizacji stanie się ośrodkiem, który w pełni wykorzysta nasze wieloletnie wodne dziedzictwo kulturowe. I będzie to zrealizowany projekt modernizacji i rewitalizacji godny do naśladowania.

(r.f.) 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster