czwartek, 21 lutego 2019
środa, 17 stycznia 2018 13:52   
SZPITAL: STAROSTWO INWESTUJE I SZUKA PIENIĘDZY

Ważą się losy pionkowskiego szpitala. Starostwo Powiatowe z własnych środków wykłada pół miliona na nową izbę przyjęć a jednocześnie złożyło już wniosek o pozyskanie znacznych funduszy zewnętrznych.

 

Niemalże przysłowiowym „rzutem na taśmę” pionkowski szpital w czerwcu ubiegłego roku znalazł się w sieci podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). Ma zapewnione finansowanie do końca 2021 roku. Musi zostać jednak zmodernizowany. Sprawa ciągnie się od wielu lat.

Przypomnijmy: W czerwcu ubiegłego roku pionkowski szpital, czyli Samodzielny publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej znalazł się na liście świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) – tak zwana sieć szpitali. Szpitale, spełniające kryteria kwalifikacyjne określone w ustawie i rozporządzeniu, tworzą tzw. system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). Szpitale znajdujące się w sieci mają zagwarantowane finansowanie na najbliższe cztery lata. Opublikowany wykaz obowiązuje od pierwszego października 2017 roku do 30 czerwca 2021 roku. Pionkowski szpital znalazł się w tak zwanej grupie szpitali pierwszego stopnia referencyjnego.

A co po tej granicznej dacie? Nie ma gwarancji, że szpital, który wymaga przebudowy i modernizacji ponownie znajdzie się w sieci szpitali. Temat modernizacji ciągnie się już od wielu lat.

O planach na uratowanie naszego szpitala rozmawialiśmy z wicestarostą Leszkiem Margasem. Starostwo ma pewną koncepcję i będzie ją realizować. Jeszcze w tym roku ze swojego budżetu przeznaczy pół miliona złotych na zupełnie nową inwestycję polegającą na wybudowaniu nowej izby przyjęć przy ulicy Harcerskiej, gdzie znajduje się oddział internistyczny (wewnętrzny).

- To konieczność, aby przy tym oddziale znajdowała się izba przyjęć, która będzie spełniała odpowiednie wymagania – powiedział nam wicestarosta Powiatu Radomskiego Leszek Margas. Budowa ma rozpocząć i zakończyć się jeszcze w tym roku.

A co z oddziałem chirurgicznym i ginekologicznym przy ulicy 15-go Stycznia? Tam wymagane są znacznie większe środki finansowe. Ale i tu starostwo nie składa broni. Przeznacza własne środki finansowe i jednocześnie szuka pieniędzy ze źródeł zewnętrznych. Odpowiedni wniosek został już złożony.

Jedna w wizualizacji pionkowskiego szpitala już po przeprowadzonym remoncie.

- Inwestycja przy ulicy 15-go Stycznia wymaga znacznych, kilkumilionowych nakładów finansowych. Przewidujemy, że będzie realizowana w cyklu dwuletnim na lata 2018 – 2019. Na ten rok z własnego budżetu jako zabezpieczenie tak zwanych środków własnych przewidzieliśmy półtora miliona złotych - mówi nam dalej wicestarosta Leszek Margas.

Koncepcja zakłada, że gruntownie przebudowana zostanie chirurgia w tym blok operacyjny oraz oddział ginekologiczny. Koszt całego przedsięwzięcia wraz z całym wyposażeniem to około dziesięć milionów złotych. Wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych został złożony do Regionalnego Instrumentu Terytorialnego. Jak zaznacza wicestarosta są dusze szanse na pozyskanie tych pieniędzy.

- Wniosek został już złożony i co najważniejsze mamy już pozytywną opinię służb wojewody mazowieckiego dotyczącą dofinansowania modernizacji szpitala w Pionkach – podkreśla Leszek Margas. Jednocześnie warto zaznaczyć, że podobny wniosek złożony rok tremu nie znalazł się na liście do dofinansowania, ale już we wstępnej ocenie uzyskał opinię negatywną. Teraz opinia jest pozytywna. Ostateczne listy rankingowe powinny być znane na przełomie kwietnia i maja tego roku. Ponadto należy również podkreślić, że inwestycja nie przewiduje oddziału porodowego.

- Już od dłuższego czasu brak jest lekarzy neonatologów a to z kolei uniemożliwia prowadzenie oddziału porodowego. Pozostanie oddział ginekologiczny – zaznacza wicestarosta Powiatu Radomskiego.

Starostwo Powiatowe prowadzi również zadanie polegające na kompleksowej informatyzacji pionkowskiej publicznej służby zdrowia. Zadanie to jest już realizowane. Na ten cel z własnego budżetu starostwo przeznaczyło blisko sześćset tysięcy złotych – 596 tys. przy wartości całego zadania opiewającego na sumę blisko trzech milionów złotych. Do końca marca informatyzacja powinna zostać zakończona.

Na pewno jednak największe wyzwanie to przebudowa oddziału chirurgicznego i ginekologicznego. Od tego zależy, czy pionkowski szpital będzie istniał w dotychczasowej formie i czy tym samym będzie miał zapewnione należyte finansowanie.

Do tematu zapewne będziemy wracać, gdyż jest to jeden z najważniejszych o ile nie najważniejszy problem w naszym mieście.

ROMAN FIDO

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster