wtorek, 14 lipca 2020
czwartek, 09 października 2014 12:22   
TO BĘDZIE KOSZTOWNA INWESTYCJA

Na tę inwestycję potrzeba około dwudziestu milionów złotych. Na razie są pieniądze na dokumentację, która powinna być gotowa do końca przyszłego roku.

 

W październiku tego roku minie czterdzieści jeden lat od oddania do użytku oczyszczalni ścieków w Pionkach. Obecnie jest ona mocno wyeksploatowana i wymaga gruntownego remontu. Na razie pieniądze są, ale tylko na opracowanie dokumentacji.

Oczyszczalnia ścieków w Pionkach powstała wraz z budową „Polcorfamu”. Została uruchomiona na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku – w 1973 roku. Ponad czterdzieści lat intensywnej eksploatacji zrobiło swoje. Obecnie oczyszczalnia wymaga pilnego i przede wszystkim gruntownego remontu. Co prawda na przestrzeni minionych lat dokonywane były pewne modernizacje jak chociażby ta z 2008 roku, kiedy to uruchomiono stację odwadniania nadmiernego osadu, lecz intensywna eksploatacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków – bo tak brzmi pełna nazwa spowodowała techniczną degradację. Oczyszczalnia powinna zostać zmodernizować do końca 2015 roku. Wiadomo jednak, że tak nie będzie? Skąd taka data i dlaczego nie uda się dotrzymać terminu?

Do końca 2015 roku wszystkie aglomeracje (aglomeracja to teren, na którym liczba mieszańców oraz osób pracujących przekracza 2 tys. W Polsce jest ich ok. 1600. ) w Polsce powinny posiadać oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji a te aglomeracje, które już posiadają oczyszczalnie powinny je zmodernizować i przystosować do odpowiednich wymogów. Termin spełnienia tych wymagań wynika z traktatu akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej. Co więcej, zgodnie z dyrektywą 91/271/EWG dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych, do oczyszczalni mają trafiać wszystkie nieczystości z terenu aglomeracji.

Aby dostosować pionkowską oczyszczalnię do odpowiednich wymagań potrzeba bardzo dużo pieniędzy. Szacuje się, że koszt modernizacji może wynieść około dwudziestu milionów złotych. Tymczasem właściciel Centralnej Oczyszczalni Ścieków – Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze Sp z o.o. posiada pieniądze, ale jedynie na opracowanie niezbędnej dokumentacji. Środki te w przeważającej większości zostały pozyskane ze źródeł zewnętrznych. Wkrótce ma być ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji.

- W lipcu tego roku z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pozyskaliśmy znaczne pieniądze na opracowanie dokumentacji modernizacji naszej oczyszczalni ścieków – powiedział nam prezes PWKC Robert Pyryt. Pionkowska spółka pozyskała ponad siedemset tysięcy złotych 757.774,15 zł, przy czym całkowity koszt modernizacji wyniesie ponad milion złotych - 1.096.543,77 zł. Dokumentacja powinna być gotowa mniej więcej za rok.

Pozyskane pieniądze to jednak przysłowiowa kropla w morzu potrzeb. Potrzebne są, bowiem znacznie większe środki finansowe.

- Szacujemy, że koszt modernizacji Centralnej Oczyszczalni Ścieków wraz z jej dostosowaniem do unijnych dyrektyw wyniesie około dwudziestu milionów złotych – mówi nam dalej Robert Pyryt.

Gdzie szukać takich dużych jak na nasze lokalne warunki pieniędzy?

- Opracowana dokumentacja będzie także zawierała koncepcję możliwości pozyskania środków zewnętrznych na tę inwestycję - dodaje prezes PWKC.

Zakładając, że dokumentacja będzie gotowa do końca 2015 roku a środki finansowe uda się pozyskać już rok później, czyli w 2016 roku to około 2018 roku Centralna Oczyszczalnia Ścieków powinna być gruntownie zmodernizowana. Ale, aby tak się stało musi na to złożyć się wiele pozytywnych czynników.

(r.f.)

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster