czwartek, 22 lutego 2018
NICZ NA IWANA KUPAŁA CZYLI NOC ŚWIĘTOJAŃSKA
poniedziałek, 21 czerwca 2010 08:25

W sobotę nad Stawem Górnym odbyły się „Sobótki, Janki, Wianki”. Gwiazdą wieczoru był polsko ukraiński zespół „Horpyna”, który dał przykład jak powinna brzmieć muzyka folkowa.

Więcej…
 
OLIMPIC PRZEJĘTY
piątek, 18 czerwca 2010 13:56

Po długich staraniach miasto Pionki przejęło budynek hotelu „Olimpic”. Radość jest jednak przedwczesna. Znaczna część obiektu znajduje się w złym stanie technicznym.

Dziś w obecności komornika miasto Pionki przejęło budynek hotelu „Olimpic”. W posiadaniu dotychczasowego właściciela pozostała jednak kawiarnia i zaplecze kuchenne gdyż tam w dalszym ciągu nie są do końca wyjaśnione wszystkie sprawy formalne.

Przypomnijmy: W sierpniu 2005 roku komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kozienicach ogłosił do publicznej wiadomości „licytację użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,4432 ha zabudowanej budynkiem hotelu „Olimpic”, murowanym, czterokondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym o powierzchni zabudowy 690 metrów kwadratowych i powierzchni użytkowej 2.585 metrów kwadratowych”.

Suma oszacowanie została ustalona na 385 132,00 zł. Cena wywoławcza wynosiła trzy czwarte sumy oszacowania. Licytacja została ogłoszona, ponieważ właściciel zalegał z należnymi opłatami na rzecz pionkowskiego samorządu. Sprawa ciągnęła się bardzo długo, bo aż pięć lat. W tym roku od kilkunastu tygodni pionkowski samorząd stara się przejąć obiekt. Do tej pory działania te nie przynosiły zamierzonego efektu. Tak było do dnia dzisiejszego. Dziś przedstawiciele miasta w tym zastępca burmistrza Stanisław Mazur oraz komornik przejęli sporny obiekt. Wyjątek stanowią jedynie pomieszczenia, w którym znajduje się kawiarnia i zaplecze kuchenne. Te w dalszym ciągu pozostaną we władaniu dotychczasowego właściciela. Przejęty budynek nie przedstawia się jednak najlepiej. Pierwsze piętro zajmowane jest przez różne podmioty gospodarcze, które mają tam swoje biura. Drugie piętro utrzymane jest, w jako takim stanie. Natomiast ostatnie trzecie piętro to obraz ruiny i dewastacji. Na wielu ścianach znajduje się grzyb, odpada tynk a parkietowa podłoga nadaje się tylko do zerwania. Brakuje wyposażenia pokoi hotelowych a łazienki są zdewastowane. Ze ścian powyrywano kaloryfery.

Hotel został przekazany do eksploatacji w 1976 roku. Wchodził wówczas w skład przedsięwzięcia inwestycyjnego „Budowa Skóry Syntetycznej Polcorfam”. Generalnym wykonawcą było Radomskie Przedsiębiorstwo Budowlane. Inwestorem zastępczym była Pionkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Bezpośrednim zaś inwestorem były Zakłady Tworzyw Sztucznych „Pronit”. Początkowo hotel projektowano dla pracowników mających stanowić trzon przyszłej kadry zakładu „Polcorfam”. Jednak decyzją władz politycznych zmieniono zakres inwestycji. Projekt został zmieniony a cały obiekt miał pełnić rolę hotelu turystycznego. W 1997 roku prowadzeniem takiej działalności zajęło się Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Turystyczne „Radom Turist”. Na koniec 1991 roku firma ta zrezygnowała z prowadzenia działalności hotelowej w Pionkach. W listopadzie tego samego roku hotel znalazł się w strukturach spółki „Fam Simadex”. W 1997 roku powstała samodzielna spółka pod nazwą Hotel, „Olimpic”, której jedynym udziałowcem zostały Zakłady Tworzyw Sztucznych „Pronit” SA. Od 1997 roku przez kolejne lata hotel przynosił zyski a więc działalność całej spółki była rentowna. Niestety sytuacja ta nie trwała zbyt długo. Wzrosły koszty utrzymania i „Olimpic” zaczął przynosić straty. Wraz z bankructwem ZTS „Pronit” SA wszedł w skład masy upadłego. W końcu został sprzedany prywatnemu właścicielowi. Przeszedł wówczas dość gruntowny remont i modernizację. Zabudowany został między innymi taras oraz odnowiono wiele pomieszczeń wewnątrz budynku. W 2005 roku jak już podaliśmy komornik ogłosił licytację. Poszczególne fragmenty budynku zaczęły popadać w ruinę.

ROMAN FIDO

 
UMOWA NA AUGUSTOWSKĄ PODPISANA
piątek, 18 czerwca 2010 12:25

Dziś podpisana została umowa dotycząca zasad finansowania budowy ulicy Augustowskiej. Całkowita wartość projektu wynosi 8 156 355,24 zł, z czego kwota dofinansowania to 6 925 642,95 zł. Dzięki tej nowej arterii komunikacyjnej droga do Kozienic skróci się o pięć kilometrów a do Warszawy będziemy mieli mniej niż sto kilometrów.

Burmistrz Miasta Marek Janeczek, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Piotr Szprendałowicz oraz Wójt Gminy Pionki Mirosław Ziółek podpisali umowę dotyczącą finansowania budowy ulicy Augustowskiej oraz jej przedłużenia do Augustowa. Modernizowana droga będzie uzupełnieniem istniejącego w regionie systemu transportowego. Połączy ona miasto Pionki z pobliską miejscowością Augustów. Po ukończeniu inwestycji mieszkańcy będą mogli w szybszy i wygodniejszy sposób dojechać do Kozienic, Warszawy, Radomia czy też Zwolenia. W ramach realizowanej inwestycji przebudowanych zostanie około 5, 7 km drogi biegnącej przez miasto Pionki i obszar Puszczy Kozienickiej i miejscowość Augustów. Na odcinku 3, 5 km wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna a na docinku 2, 2 km będzie wyremontowana. Zmodernizowanych będzie również siedemnaście skrzyżowań oraz wybudowany zostanie system odwodnienia a także parking.

- To bardzo ważna inwestycja dla naszego regionu. Usprawni system komunikacyjny nie tylko w naszym mieście, ale także pozwoli na bezpieczniejszą, wygodniejszą i bardziej ekonomiczną podróż do pobliskich miejscowości jak również usprawni tranzytową komunikację dużymi aglomeracjami – mówił podczas podpisania umowy burmistrz miasta Marek Janeczek.

Wyremontowana droga ma być nie tylko wygodna, ale przede wszystkim bezpieczna i to zarówno dla zmotoryzowanych, pieszych jak i dla rowerzystów. Planowane jest między innymi wybudowanie jednostronnego chodnika o szerokości dwóch metrów i długości 2, 2 km. Na pozostałym odcinku z jezdnego pasa ruchu wydzielone zostanie jedno bądź dwa dwustronne pobocza. Z myślą o rowerzystach na odcinku przebiegającym przez teren miasta wybudowana zostanie ścieżka rowerowa o szerokości 2, 5 m i długości 2, 2 km. Powstanie również sześć przejść dla pieszych.

- Pionki mają teraz wielu przyjaciół a Warszawie, którzy bardzo przychylnym okiem patrzą na poczynania lokalnych władz. Obecne zadanie drogowe jest jednym z najważniejszych, które realizowane jest w tej części województwa mazowieckiego – mówił z kolei Piotr Szprendałowicz.

Inwestycja pt. „Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie radomskim poprzez modernizację” została wyłoniona do dofinansowania w ramach Priorytetu III Działanie 3.1 – Infrastruktura Drogowa RPO WM 2007-2013 w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Całkowita wartość projektu wynosi 8 156 355,24 zł, z czego kwota dofinansowania to 6 925 642,95 zł.

Wkrótce po podpisaniu umowy ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Ta zupełnie nowa arteria komunikacyjna zostanie wybudowana jeszcze w tym roku.

ROMAN FIDO

 
PUSZCZA I JEJ TAJEMNICE
wtorek, 15 czerwca 2010 11:50

 

Z Puszczy Kozienickiej pozyskano budulec, który posłużył do zmontowania mostu łyżwowego. Kilkakrotnie przez Puszczę przejeżdżał król Władysław Jagiełło. W końcu Jan Kochanowski jeden ze swoich utworów poświęcił Puszczy Kozienickiej.

Więcej…
 
IM TRZEBA POMÓC – FOTORELACJA Z ZALANEGO WILKOWA
piątek, 04 czerwca 2010 15:54

Wielka woda znowu atakuje. Gmina Wilków prawie cała została zalana. Mieszkający tam ludzie potrzebują naszej pomocy.

Więcej…
 
TU BĘDZIE DOM SENIORA
środa, 02 czerwca 2010 14:01

Na terenie byłej policyjnej stacji paliw powstanie dom seniora.

Więcej…
 
CO Z BEZPIECZEŃSTWEM W NASZYM MIEŚCIE?
poniedziałek, 31 maja 2010 12:19

Pionki wydają się być miłym, spokojnym miastem, które przyjaźnie wita zielenią.

Więcej…
 


Strona 73 z 74

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster