niedziela, 25 lutego 2018
czwartek, 05 października 2017 14:29   
ZGŁOSZENI DO NAGRODY – ZOSTANĄ LAUREATAMI?

Dwóch mieszkańców naszego miasta zostało zgłoszonych do Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Już po raz osiemnasty Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił konkurs Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego. Nagrody przyznawane są za szczególne zasługi w zakresie promocji województwa mazowieckiego w kraju i na świecie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. To uhonorowanie pracy i talentu ludzi niepospolitych, którzy z potrzeby serca intensywnie działają na rzecz wspólnoty mazowieckiej.

Spośród nominowanych przez uprawnione podmioty, Kapituła wyłoni 10. laureatów, którzy podczas uroczystej gali otrzymają pamiątkową statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł.

Nazwiska laureatów XVIII edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego poznamy podczas uroczystości wręczenia nagród, która odbędzie się 6 listopada 2017 r. w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku.

Z naszego miasta do XVIII edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego zgłoszone zostały dwie osoby: Janusz Górski oraz Justyn Sułkowski. Kandydatów do konkursu zgłaszał Burmistrz Miasta Pionki.

 

Justyn Sułkowski urodził się w 1937 roku w Pionkach. Jeszcze pod koniec II Wojny Światowej rozpoczął naukę gry na fortepianie u Pani Leśniakowej. Dalej pobierał naukę u znanego kapelmistrza Bolesława Wolskiego. W Radomiu ukończył Szkołę Muzyczną pierwszego i drugiego stopnia. Ukończył także Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Warszawie na wydziale pedagogicznym w klasie fortepianu. W 1958 roku rozpoczął pracę w Społecznym Ognisku Muzycznym w Pionkach. W latach 1960 – 1970 oraz 1975 – 1980 był dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury. Ponadto w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku założył kabaret „Klops”, który z powodzeniem występował nie tylko w kraju, ale i za granicą w Niemczech oraz Czechosłowacji. Z kabaretem współpracował między innymi znakomity aktor okresu międzywojennego i powojennego Adolf Dymsza.

 

Janusz Górski: nauczyciel muzyki w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Pionkach od 1978 roku. W szkole tej stworzył wyjątkowo dogodne warunki dla rozwoju zajęć z młodzieżą. Stworzył między innymi zespół Musici Pioncovienses", Zespół Wokalny "CAVATINA" oraz Dziecięcy Teatr Muzyczny. Skupił wokół siebie młodzież uzdolnioną artystycznie oraz pomógł jej rozwinąć twórcze pomysły. Wysokie zaangażowanie osobiste przyniosły osiągnięcia i tak: I i II miejsce w przeglądzie chórów szkolnych a cappella Mazowsza, Kurpiów i Podlasia w Warszawie, I miejsce na Festiwalu Piosenki Religijnej w Radomiu. Złota Harfa Eola w VII Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Muzyki Dawnej "Schola Cantoorum" w Kaliszu, I miejsce i Puchar Kuratora Oświaty i Wychowania w Lublinie w międzywojewódzkich eliminacjach DC Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży, Nagroda Specjalna Ministra Kultury i Sztuki, Nagroda Ministra Edukacji Narodowej 1998 rok.

 

(red) (r.f.)

 

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster