piątek, 26 kwietnia 2019
czwartek, 05 września 2013 14:36   
PAŁACYK WYEMIGROWAŁ DO RADOMIA

Ta placówka oświatowa mogła być w Pionkach. „Pałacyk” jednak wyemigrował do Radomia. Dlaczego?

 

W połowie ubiegłego roku dość dużo mówiło się w naszym mieście o nowej placówce oświatowej. W okazałym i posiadającym swój specyficzny urok budynku laboratorium pionkowskiej zbrojeniówki miał powstać Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii. Od architektury obiektu, w którym miał mieć swoją siedzibę przyjął nazwę ”Pałacyk”. Była i jest to inicjatywa całkowicie prywatna. Nauczyciele powoli przygotowywali się do pracy a uczniowie do nowej placówki. Niestety nie wszystko szło po myśl założeń założycieli szkoły. Problemy zaczęły pojawiać się i to wręcz lawinowo. Wiele z nich udało się pokonać. Niestety nie udało się uzyskać ostatecznego zezwolenia ze Starostwa Powiatowego w Radomiu. Na stronie internetowej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Pałacyk” tę w końcu dość dramatyczną sytuację przedstawiono w następujący sposób.

- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Pałacyk” w Radomiu powstał z inicjatywy grupy osób związanych z oświatą radomską, a także placówkami tego typu na terenie Mazowsza. Osobą prowadzącą jest pan Tomasz Byzdra. Pierwotnie Ośrodek organizowany był w Pionkach w budynku o architekturze pałacowej – stąd jego nazwa – jednak z przyczyn niezależnych od organizatorów został przeniesiony do Radomia – czytamy w oficjalnej informacji na stronie internetowej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.

„Pałacyk” jest placówką niepubliczną, prowadzącą gimnazjum o uprawnieniach szkoły publicznej. Jest przeznaczony dla dziewcząt i chłopców w wieku 13-18 lat w normie intelektualnej. Oprócz standardowej działalności w zakresie socjoterapii gwarantuje również terapie uzależnień i dla młodzieży z problemami żywieniowymi (bulimia, anoreksja). Dzięki fachowej i wykwalifikowanej kadrze oraz bardzo dobrym warunkom lokalowym Ośrodek zapewnia całoroczną opiekę na wysokim poziomie. Obecnie w „Pałacyku” funkcjonuje gimnazjum, które prowadzi zajęcia zarówno dla wychowanków mieszkających w internacie Ośrodka, jak też w domach rodzinnych. Dzięki poprzedzającym zajęciom indywidualnym umożliwia efektywny udział w lekcjach. Przygotowuje do złożenia egzaminu gimnazjalnego z dwóch języków nowożytnych: angielskiego lub niemieckiego. Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji to Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Pałacyk” można znaleźć na stronie internetowej: www.mospalacyk.pl

„Pałacyk” mógł funkcjonować w Pionkach. Byłby zupełnie nową placówką oświatową w naszym mieście. Okazały budynek byłego laboratorium tętniłby życiem a teraz niezagospodarowany czeka na nabywcę. Szkoda, że brak dobrej woli powiatowych decydentów spowodował, że szkoła musiała przenieść się do Radomia.

(red)

PS: Foto www.mospalacyk.pl

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster