wtorek, 14 lipca 2020
czwartek, 26 kwietnia 2012 11:11   
GRUBE MILIONY DLA EZO

Spółka, która planuje w naszym mieście uruchomić swój zakład produkcyjny pozyskała bardzo duże pieniądze.

 

Przypomnijmy: W połowie ubiegłego roku spółka EZO poinformowała oficjalnie o planach wybudowania w naszym mieście swojego zakładu. Ma on przerabiać opakowania. Produktem finalnym będzie energia elektryczna. Początkowo planowano, że nowy podmiot gospodarczy zostanie zlokalizowany na wydziale „PA” byłego „Pronitu”. Lokalizację tę jednak oprotestowali mieszkańcy, którzy nie zgadzali się, aby taki zakład powstał w bliskim sąsiedztwie domów mieszkalnych. Pod społecznym protestem zebrano ponad osiemset podpisów. Właściciele spółki jak i władze miasta zdecydowały, więc o zmianie lokalizacji. Ustalono, że nowym docelowym miejscem będzie dawny „Polcorfam” przy ulicy Radomskiej. Dla tej lokalizacji Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał już odpowiednią decyzję środowiskową.

Teraz spółka EZO poinformowała, że na swoją działalność pozyskała duże pieniądze. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że bardzo duże.

- Spółka otrzyma dofinansowanie w łącznej kwocie nie przekraczającej 27.797.114,00 (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto czternaście i 00/100) złotych, nie przekraczającej 50,00% kwoty wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem poniesionych w toku realizacji Projektu – czytamy między innymi w oficjalnym komunikacie spółki.

Pieniądze pochodzą z „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, projektu Spółki pt. "Budowa zakładu odzysku energii ze zmieszanych odpadów opakowaniowych" zlokalizowanego w Pionkach, woj. mazowieckie.” Umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, która jest dysponentem tych funduszy została podpisana w dniu piątego kwietnia tego roku.

Aktualnie szacuje się, że koszt budowy zakłady wyniesie około pięćdziesięciu siedmiu milionów złotych. Od chwili otrzymania stosownych zezwoleń wymaganych przepisania prawa do uruchomienia ciągu technologicznego ma upłynąć około dwóch lat. W zakładzie ma znaleźć pracę około sześćdziesięciu osób.

(r.f.)

PS: Foto - teren prawdopodobnej lokalizacji zakładu spółki EZO

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster